Englannin kielen taito työelämässä

englannin kielen taitoEnglannin kielen taito on työelämässä yhä tärkeämpi ja sujuva englannin kielitaito onkin perusvaatimuksena yhä useammassa suomalaisessa yrityksessä. Moni yritys on siirtynyt käyttämään englannin kieltä sisäisissä toiminnoissaan, ja myös itse työssä tarvitaan kommunikointia englannin kielellä. 

Euroopan komission teettämän, vuonna 2017 julkaistun tutkimuksen mukaan jopa neljännekseen Euroopan työpaikoista vaaditaan edistyneen tason kielitaitoa.

Eurooppalaisille työnantajille (myös Suomessa) tehty tutkimus nosti esiin tärkeitä seikkoja:

  • Suurimpaan osaan tutkintoa vaativista asiantuntijatehtävistä vaaditaan myös jonkin vieraan kielen hallitseminen. Yleisin näistä kielistä on englanti.
  • Suullisen kielitaidon (puhetaidot) tärkeys korostuu kielitaitoa arvioitaessa. Lähes jokainen työnantaja korosti tätä. 
  • Riittävä suullinen kielitaito mahdollistaa sujuvan kommunikoinnin asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa.
  • Jopa kolmasosalla työnantajista on ollut haasteita löytää riittävän kielitaidon omaavaa työvoimaa. Tämä tieto ei yllätä kielenopettajaa, mutta korostaa sitä, miten tärkeää kielitaitoa on kehittää nyt.

Myös Suomen yrittäjien vuonna 2021 teettämän kyselyn mukaan englantia tarvitaan yrityksissä jo yhtä paljon kuin suomea. Yli neljännes yrityksistä vastasi, että vieraiden kielien osaaminen on erittäin tärkeää. 

Mitä sujuva englannin kielitaito sitten tarkoittaa?

Sujuva kielitaito tarkoittaa sitä, että pystyt käyttämään kieltä sujuvasti erilaisissa tilanteissa. Sujuva kielitaito ei tarkoita virheetöntä kielitaitoa, mutta kieltä täytyy kuitenkin pystyä käyttämään.

Tiesitkö, että meidän on mahdotonta hallita kahta kieltä täydellisesti? Aivomme eivät yksinkertaisesti pysty siihen! Lähes virheetönkin toisen kielen kielitaito vaatii useiden vuosien oleskelua kielen kohdemaassa, mihin sinulla tuskin on mahdollisuutta. Kannattaa siis laskea rimaa hieman alemmas ja pyrkiä saavuttamaan kielitaito, joka on riittävä työelämän vaatimuksiin.

Eurooppalainen viitekehys apuna

Kielitaidon mittaamisessa käytetään usein eurooppalaista viitekehystä (CEFR). Tällä asteikolla B-taso tarkoittaa keskitason taitoja ja C-taso edistynyttä taitoa. Taitotaso B1 saavutetaan yleensä 7-9 vuoden kielenopiskelun jälkeen, eli sen voisi sanoa vastaavan lukion pitkän oppimäärän suorittaneen henkilön taitotasoa, mikäli opiskelu on sujunut vähintään keskinkertaisesti. Sujuva kielitaito tarkoittaa siis vähintään B-tason taitoja, mielellään C-tasoa.

Sujuva englannin kielitaito työelämässä tarkoittaa sitä, että ymmärrät melko vaivattomasti englanninkielistä puhetta ja tekstiä ja pystyt keskustelemaan monipuolisesti erilaisista aiheista. Osaat muodostaa lauseita, etkä tee toistuvia virheitä kirjoittaessasi englanninkielistä tekstiä. Tunnistat myös itse tekemiäsi virheitä. Uskallat siis puhua ja käyttää englannin kieltä rohkeasti ja tulet ymmärretyksi ilman, että joudut toistamaan itseäsi. Muiden ei myöskään tarvitse toistaa asioita tai yksinkertaistaa puhettaan sinua varten. Tavoitteena kannattaa pitää esimerkiksi sitä, että pystyt keskustelemaan rennosti ja ehkä jopa laskemaan leikkiä englannin kielellä. 

Suomalaisille oman kielitaidon arviointi on haastavaa​

Oman kokemukseni mukaan suomalaiset arvioivat englannin kielen tasoaan helposti yläkanttiin. Suomessa on vallalla ajatus siitä, että kaikki osaavat englantia, mutta itse asiassa englanti on melko monimutkainen kieli, eikä sitä ole aivan helppo oppia. Myös ymmärtäminen voi olla haastavaa, mikäli esimerkiksi oma sanavarasto on kovin kapea.

Valitettavasti olen kuullut myös kommentteja, joiden mukaan suomalaisessa peruskoulussa opiskeltu englanti (3-6 vuotta) antaisi sujuvan kielitaidon, mutta valitettavasti asia ei ole näin, ellet ole käyttänyt englantia sen jälkeen todella paljon ja monipuolisesti. Pärjääminen kielellä on eri asia kuin sen sujuva osaaminen.

Kuinka saavuttaa sujuva englannin kielen taito?

Aikuisiällä nopein ja tehokkain tapa saavuttaa sujuva kielitaito on opiskella henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Kielitaidon kehittäminen vie silti aikaa, ja siihen kannattaa suhtautua vakavasti. Säännöllinen ja tavoitteellinen harjoittelu tuo parhaat tulokset.

Itsenäinen harjoittelu on usein haastavaa, sillä sinun voi olla vaikea hahmottaa mistä kannattaa lähteä liikkeelle, mihin opiskelussa kannattaa panostaa ja mikä ei ole niin tärkeää. Osaava opettaja tunnistaa kielitaidossasi harjoittelua kaipaavat asiat ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla edistyminen on nopeaa.

Sujuva kielitaito on yksi tämän päivän työnhakijan avaintaidoista, eikä nykyinen maailmantilanne ainakaan vähennä kielitaidon tärkeyttä.

Kun haluat erottua joukosta hakiessasi töitä tai edetessäsi urallasi, on englannin kielitaitosi kuntoon laittaminen ensisijaisen tärkeää.

 

>> Mitä laadukas kielikoulutus sisältää? >>


error: Sisältöä ei saa kopioida.