Mitä laadukas kielikoulutus sisältää?

Etenkin pandemian myötä erilaisten verkkokoulutusten tarjonta on kasvanut huomattavasti, ja tämä näkyy myös kielikoulutusalalla. Valitessasi kielikoulutusta itsellesi tai yrityksesi henkilöstölle kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin.

Onko koulutus käytännönläheistä?
Koulutuksen tulisi tähdätä siihen, että asiakas pystyy käyttämään kieltä erilaisissa arkielämän tilanteissa oikein, luontevasti ja monipuolisesti myös ilman ulkoa opeteltuja fraaseja.

Koulutuksen sisältö
Ovatko koulutuksen aiheet asiakkaan kannalta hyödyllisiä ja onko koulutuksen sisältö/lopputulos eritelty selkeästi? Eteneekö kurssi loogisesti? Millaista palautetta koulutus on saanut muilta asiakkailta?

Koulutusmateriaali
Onko koulutusmateriaali suunniteltu aktivoimaan opiskelijaa vai sisältääkö se vain omaksuttavaa tietoa? Opetetaanko koulutuksessa myös kuinka kieli toimii? Tehdäänkö koulutuksessa käytännön työelämän kannalta hyödyllisiä harjoituksia? Ovatko harjoitukset vaihtelevia ja riittävän haastavia?

Kouluttajan kokemus
Onko kouluttajalla kokemusta työelämän kielen opettamisesta? Onko kouluttajalla kielenopettajan (aineenopettajan) pätevyys? Onko kouluttajalla riittävästi kokemusta yksityisopetuksesta tai erityisopetuksesta? Onko kouluttaja itse opiskellut vähintään yhden vieraan kielen edistyneelle tasolle asti?

Kielitaidon osa-alueet
Kattaako koulutus kaikki kielitaidon osa-alueet (luetun ja kuullun ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen)? Harjoitellaanko kurssilla lisäksi kielioppia, sanastoa, ääntämistä, keskustelua ja käytännön tilanteita?


Puhuenglantia.fi-kurssien lähestymistapa kielitaidon kehittämiseen on kokonaisvaltainen. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi kielitaidon kaikkia osa-alueita tulee harjoitella säännöllisesti. Kiinnitämme paljon huomiota myös puhetapaan ja keskustelutilanteisiin, eikä yksittäisiä asioita opiskella muusta erillään, ilman selkeää yhteyttä. Materiaaleihin sisältyy autenttisia työelämän tilanteita, ja ne on luotu vastaamaan asiakkaidemme tarpeita.


Onko koulutus/kouluttaja motivoiva?
Osaava kouluttaja osaa opettaa kieltä motivoivalla tavalla, jossa huomioidaan asiakkaan vahvuudet ja keskitytään asiakkaan tilanteen kannalta tärkeiden elementtien kehittämiseen. Asiakkaan tulisi huomata kehittyvänsä jo ensimmäisten viikkojen aikana.

Onko eteneminen ja kurssin käyttäminen sujuvaa?
Pystytkö seuraamaan koulutuksen etenemistä kurssimateriaalista? Onko materiaalia helppo käyttää? Pystyykö materiaalia käyttämään erilaisilla laitteilla (pc, tabletti, mobiili)?

Sisältyykö koulutukseen riittävästi tukea?
Saako tehtävistä ja harjoituksista palautetta ja onko asiakkaalla mahdollisuus esittää kysymyksiä? Onko teknistä tukea kurssimateriaalin käyttöön saatavilla?


Harjoittele kokeneen opettajan kanssa

Olen englannin kielen maisteri (FM) sekä Cambridge-sertifioitu englanninopettaja. Olen opettanut työelämän englantia eri alojen ammattilaisille vuodesta 2015 lähtien. Lisäksi olen käyttänyt englannin kieltä päivittäin sekä työssä että vapaa-ajalla jo yli 25 vuoden ajan. ​Käytän opetuksessa kommunikatiivisia menetelmiä ja valmennuksellista otetta.

Lue asiakkaiden kokemuksia tästä >>


error: Sisältöä ei saa kopioida.