Sanastokurssi – Tilausehdot

Sanastokurssi – Tilausehdot

Näitä tilausehtoja sovelletaan Hapino:n (jäljempänä ‘Hapino’), tarjoaman Puhuenglantia.fi Kuukausitilauspalvelun (jäljempänä ‘BC’ tai ‘Palvelu’) tilauksiin ja toimituksiin. Siltä osin kuin tilausehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Hapino:n voimassaolevia käyttöehtoja.

1. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Tilaaminen edellyttää, että tilaaja on rekisteröitynyt Palveluun. Tilaajan on oltava täysi-ikäinen. Palvelua koskeva sopimus syntyy, kun tilaaja on hyväksynyt nämä tilausehdot. Palvelun käyttö edellyttää selainta, verkkoyhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joiden hankkimisesta vastaa ja joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Palvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätiliä ja tilausta.

2. TILAUKSEN VOIMASSAOLO

2.1. KESTOTILAUS

Kestotilaus on voimassa toistaiseksi ja jatkuu ilman uudistamista, kunnes tilaus irtisanotaan. Hapino laskuttaa tilauksen yhden (1) kuukauden pituisin laskutuskausin. Mikäli tilaajalla on oikeus maksuttomaan tutustumisjaksoon, jatkuu tilaus tutustumisjakson jälkeen automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta toistaiseksi voimassaolevana tilauksena, ellei tilaaja irtisano tilaustaan tutustumisjakson aikana.

Kuukausitilaus toimii kuntosalijäsenyyden tapaan.

Tilaajalla on oikeus irtisanoa tilauksensa kirjautumalla verkkosivuille www.puhuenglantia.fi ja seuraamalla peruutusohjeita kohdassa ”Oma Profiili / Kuukausitilaus – Peruuta tilaus”. Irtisanomisilmoituksen johdosta tilaus päättyy irtisanomishetkellä tai 0-7 päivän kuluessa siitä. Tilausta ei voi irtisanoa ennen minimitilausjakson päättymistä.

Peruutuksen jälkeen kurssisisältö ei ole enää käytettävissäsi. Peruutuksen jälkeen et näe enää uusia kuukausipaketteja ja mahdollisuutesi tilata vanhoja kuukausipaketteja päättyy.

Voit aloittaa tilauksen koska tahansa uudelleen, ja pyynnöstä palautamme sinulle aiemmin tilaamiesi kuukausipakettien käyttöoikeuden. Aiempia kurssimaksuja ei palauteta.

Hapino voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä tilaajalle tilaajan rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, on Hapino:lla oikeus keskeyttää tilaus.

 

3. MAKSUTAVAT

3.1 KESTOTILAUS

Maksaminen on mahdollista VISA-, VISA Electron- ja Mastercard-maksukortilla tai MobilePay-palvelussa. Hapino ei palauta jo maksettuja maksuja. Maksutapahtumien välittäjänä toimii Stripe tai MobilePay, ja se merkitään maksun saajaksi. Maksutapahtumista ja niitä koskevista reklamaatioista vastaa Hapino.

 

4. TOIMITUKSEN ALKAMINEN

Palvelun toimituksen katsotaan alkavan, kun Hapino on lähettänyt asiakkaalle kurssitunnukset sähköpostitse, 24 tunnin kuluessa tilauksen tekemisestä.

5. PERUUTTAMISOIKEUDEN PUUTTUMINEN

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisesti tilaajalla ei ole oikeutta peruuttaa tekemäänsä Palvelun tilausta sen jälkeen, kun Hapino on lähettänyt tilaajalle kurssitunnukset tai, kun Palvelun toimittaminen on muulla tavoin tilaajan suostumuksen perusteella aloitettu. Mikäli tilaajalla on käytössään maksuton tutustumisjakso, voi tilaaja irtisanoa tilauksen tutustumisjakson aikana näiden tilausehtojen kohdassa 2 määritellyllä tavalla.

Tilauksen hinta perustuu kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä Palvelun verkkosivuilla osoitteessa www.puhuenglantia.fi. Hapino:lla on oikeus muuttaa hintoja näiden tilausehtojen kohdassa 7 määritellyllä tavalla.

7. TILAUSEHTOJEN MUUTOKSET

Hapino:lla on oikeus muuttaa näitä tilausehtoja sekä Palvelun tilaushintoja ja käyttöehtoja. Näiden tilausehtojen ja tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla, Palvelun verkkosivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle ennen seuraavan laskutuskauden alkamista. Tilaajalla on hinnankorotuksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään kulumassa olevaa laskutuskautta seuraavan laskutuskauden päättyessä, eikä tilaajaan tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan ja ne astuvat voimaan käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

8. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Hapino voi päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos tilaaja on rikkonut näitä ehtoja olennaisella tavalla eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Tällaiseksi katsotaan mm. palvelusta maksamatta jättäminen maksuhuomautuksen jälkeen.

9. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää tilaussopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Hapino:n nimenomaista suostumusta. Hapino:lla on oikeus siirtää tilaussopimus toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelun verkkosivuilla ja/tai tilaajalle kirjallisesti.

10. TIETOSUOJA

Hapino käsittelee tilaajien henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

11. MUUT EHDOT

Siltä osin kuin näissä tilausehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Palveluun sen voimassaolevia käyttöehtoja. Käyttöehtoja sovelletaan esimerkiksi Palvelun toiminnallisuutta ja käyttökatkoja sekä Palveluun liittyvien oikeuksien osalta.

 

12. PALVELUNTARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

Hapino

Y-tunnus 2386119-6
Palomäenrinne 18, 02730 Espoo

Palvelun sisältöä koskevissa kysymyksissä voi lähettää sähköpostia osoitteeseen: [email protected]

error: Sisältöä ei saa kopioida.
Vieritä ylös