Sujuva englannin kielitaito on työelämän avaintaito

Sujuvalla kielitaidolla on työelämässä yhä kasvava merkitys. Tärkein kielistä on englanti, jonka osaaminen on tärkeää lähes alalla kuin alalla.

Euroopan komission teettämän, vuonna 2017 julkaistun tutkimuksen mukaan jopa neljännekseen Euroopan työpaikoista vaaditaan edistyneen tason kielitaitoa.

Eurooppalaisille työnantajille (myös Suomessa) tehty tutkimus nosti esiin tärkeitä seikkoja:

  • Suurimpaan osaan tutkintoa vaativista asiantuntijatehtävistä vaaditaan myös jonkin vieraan kielen hallitseminen. Yleisin näistä kielistä on englanti.
  • Suullisen kielitaidon (puhetaidot) tärkeys korostuu kielitaitoa arvioitaessa. Lähes jokainen työnantaja korosti tätä. 
  • Riittävä suullinen kielitaito mahdollistaa sujuvan kommunikoinnin asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa.
  • Jopa kolmasosalla työnantajista on ollut haasteita löytää riittävän kielitaidon omaavaa työvoimaa. Tämä tieto ei yllätä kielenopettajaa, mutta korostaa sitä, miten tärkeää kielitaitoa on kehittää nyt.Myös Suomen yrittäjien vuonna 2021 teettämän kyselyn mukaan englantia tarvitaan yrityksissä jo yhtä paljon kuin suomea. Yli neljännes yrityksistä vastasi, että vieraiden kielien osaaminen on erittäin tärkeää. 

Sujuva kielitaito on yksi tämän päivän työnhakijan avaintaidoista, eikä nykyinen maailmantilanne ainakaan vähennä kielitaidon tärkeyttä.

Kun haluat erottua joukosta hakiessasi töitä tai edetessäsi urallasi, on englannin kielitaitosi kuntoon laittaminen ensisijaisen tärkeää.

 


 

error: Sisältöä ei saa kopioida.
Vieritä ylös